tracking
The the Forward Channel
Sign In | Support

TEHELŇA Recyklované miesto stretnutia - teaser

Link
Embed
Email
Projekt Tehelňa

Medzinárodný projekt Tehelňa - Recyklované miesto stretnutia vzniká:

1. na základe historických udalostí z roku 1942, kedy sa behom 48 hodín museli všetci Židia nasťahovať do dvoch tehelní na periférii mesta Košice, a existencie starej tehelne v obci Drienovská Nová Ves. Cieľom projektu je využitie areálu tehelne k vytvoreniu multižánrovej site-specific kompozície za účasti zástupcov umeleckých skupín a kultúrnych organizácií visegradských krajín a umelcov a študentov prešovského a košického regiónu, a jej transformovaná adaptácia do site-specific priestorov európskych miest.

2. na základe spolupráce kultúrno-sociálnych inštitútov, umeleckých skupín, vzdelávacích organizácií. Má ambíciu kultúrno-vzdelávacieho projektu, platformy, na ktorej sa konfrontujú umelci so študentami; nové médiá s divadlom; človek s krajinou; ľudská pameť a pameť miesta.

Zmyslom podujatia je resuscitovať zabudnutú históriu, preniesť umenie z tradičných priestorov do miest, ktoré stratili svoj význam, ale majú svoju pameť a priblížiť tvorivé procesy umelcom a študentom miestneho regiónu.

Iniciátorom je TABAČKA KulturFabrik Košice (SK), ktorá v spolupráci s BAKELIT Multi Art Center Budapest (HU) vytvorí organizačný backround projektu a podmienky pre tvorbu zúčastnených umeleckých skupín a bude celý projekt koordivnovať.

Hlavným partnerom je BUDIL Theatre School Praha (CZ), inštitúcia, ktorá pracuje s metódou Jacques Lecoq slobodnej improvizácie s prázdným priestorom a neutrálnou maskou. Ďalšími partnermi sú SPITFIRE company Praha (CZ) umelecká platforma fyzického, vizuálneho a tanečného divadla a CHOREA Theatre Association Lodź (PL) divadelné a vzdelávacie centrum. Skúsenosti s vedením medzinárodných workshopov, so site-specific priestormy, realizáciou atypických projektov týchto organizácií sú dobrým predpokladom k vytvoreniu spoločnej, multižánrovej scénickej kompozície a táto spolupráca slúži zároveň k obohateniu a pracovnej výmene participujúcich organizácií.

Témou projektu je Násile a jeho transformované prejavy v spoločnosti (holocaust, xenofóbia, extrémny nacionalizmus, potlačovanie minorít). Súčasťou spracovania témy bude faktografický rešerš a adaptácia site-specific priestoru. Workshopy, stretnutia a rešerše sa budú nakrúcať a materiál sa použije do projekcíí a ďalšieho spracovania pre Work In Progress ako recyklácia témy, formou presahujúcou žánre, s využitím moderných technologií.

Vo výstupnom tvare projektu sa budú konfrontovať žánrovo rôznorodé umelecké skupiny visegradskych krajín a spolu s miestnymi umelcami a vytvoria spoločnú multižánrovú scénickú kompozíciu, ktorej premiéra a následné reprízy sa uskutočnia v areáli tehelne, v obci Drienovská Nová Ves.

V roku 2012 ide o prípravnú fázu projektu Tehelňa - Recyklované miesto stretnutia. Hlavná časť je plánovaná na september 2013 a odštartuje dlhodobejší proces recyklácie témy v site-specific priestoroch európskych miest, centier stretávania kultúry, výskumu a vzdelávania.
Related Videos
This collection is currently empty.
Powered by Waywire.com Privacy Send Us Feedback