tracking
The the Forward Channel
Sign In | Support

#13 Holocaust... kent u die uitdrukking? ~ Sylvia Stolz

Link
Embed
Email
(german spoken, dutch subtitles) Juridisch bestaat de holocaust niet; de vermeende genocide is in geen enkel vonnis helder gedefinieerd. Ook in vonnissen tegen zgn. holocaust-ontkenners wordt nergens verwezen naar het 'ontkende' misdrijf. Fragment uit de voordracht "Sprechverbot, Beweisverbot, Verteidigungsverbot - die Wirklichkeit der Meinungsfreiheit". Juriste Sylvia Stolz, advocate van Holocaust-revisionist ('ontkenner') Ernst Zündel, hield op 24 november 2012 een rede van 100 minuten op een anti-censuur conferentie in Zwitserland. Voor de gehele AZK-lezing en een interview, zie: www.youtube.com Voor een samenvatting met Engelse ondertitels, zie: www.youtube.com Voor meer fragmenten met Nederlandse ondertitels, zie: www.youtube.com TEKST: in Oostenrijk is de holocaust ook niet juridisch gedefinieerd het is niet duidelijk wat er precies mee wordt bedoeld nu zal ik zeggen hoe het dan wel zou moeten zijn gedefinieerd zodat het duidelijk is normaal gesproken is het zo, dat wanneer er een moord plaatsvindt dan moet in het vonnis vastgesteld worden: waar het is gebeurd, dat moeten de politie en officier van justitie vaststellen dat moet bij de rechtbank worden ingediend en in het vonnis, wanneer het bewezen is, kan de rechter vaststellen: er is op die dag, op die plaats een moord gepleegd, met dat wapen en dit was de dader - dit alles is bewezen omdat bijvoorbeeld duidelijk is geworden, dus eenduidig aangetoond dat een zeker wapen gebruikt is waarop de vingerafdrukken van de ...
Related Videos
This collection is currently empty.
Powered by Waywire.com Privacy Send Us Feedback